Sanace a injektáže

Spolehlivé hydroizolace musí působit rychle, bezpečně a dlouhodobě. Musí být trvalá a odolná ochrana ve vnitřním nebo vnějším prostředí, svislá nebo vodorovná plošná  hydroizolace.

Cílem stavební firmy je nabídnout koncovému uživateli za přijatelnou cenu kompletní servis v oblasti stavebních izolací (poradenská činnost, vlastní realizace, poskytování záruk).

Sanaci vlhkého zdiva provádíme svislou, vodorovnou, vnitřní a vnější formou.

Chemická tlaková injektáž zdiva

 - vrty se provádějí po odsekání omítky nad úrovní terénu (podlahy) cca 50 - 100 mm v rozestupu 100 mm ve spáře cihelného či smíšeného zdiva  do hloubky o 40 mm kratší než je síla zdiva. Zhotovené otvory vyplníme  injektážním  silan-silaxanovým krémem na vodní bázi. Krém se postupně propojí v souvislou vodě odolnou clonu a zabrání vzlínající vlhkosti.

Injektáž se provádí vodorovně i svisle.

Krémovou injektáž si může šikovný kutil provést sám. Pro tento případ si lze od nás zakoupit injektážní krém a aplikační pistoli.

Svislá izolace vnitřní

Vlhké degradované zdivo osekáme cca 20 cm nad poškozená místa, zeď očistíme od nečistot, natřeme 2x  přípravkem proti solím, nahodíme sanační omítkou a poté sanačním štukem.

Sanační malta a štuk se používá z důvodu rychlejšího postupného vysychání zbylé vlhkosti ve zdivu po injektážích.

Svislá izolace vnější

Po provedení výkopových prací pod úroveň základové desky  (podlahy) se očistí zdivo od větších nerovností a nečistot. Na dně výkopu se zhotoví betonové lůžko pro uložení drenážní hadice. Na očištěné a  vyrovnané zdivo se ve dvou vrstvách natáhne izolační bitumenová stěrka s vložením perlinky vč. betonového lůžka. Bitumenová stěrka se zakryje nopovou folií  nopy od zdi  pro
ochranu bitumenové stěrky proti poškození. Nopová folie je začištěna ukončovací lištou. Na dno lůžka se vloží drenážní hadice obsypána do výšky cca 40 cm kamenivem frakce 16/32 a vše je obaleno geotextílií 300g/m2 se zaústěním např. do drenážní jímky apod. Poté se provede zpětný zásyp.

Bitumenová stěrka se může aplikovat i z vnitřní strany v případě, že není možný odkop. Na bitumenovou stěrku se v tom případě nanáší sanační malta a štuk.

Všechny výše uvedené sanační práce se dají kombinovat. Správný postup sanace navrhneme až po prohlídce místa, jelikož každá zakázka vyžaduje individuální přístup.